Un dosar, aflat pe rol mai mult de trei ani și șapte luni, adică din martie 2015, nu a fost examinat pentru că magistrații nu pot decide cine are această competență. Și anume, după ce cauza a fost distribuită aliatoriu către patru magistrați de la Curtea de Apel Chișinău, care între timp au fost în imposibilitate de exercitare a funcției, aceasta a fost strămutată la Judecătoria Chișinău. Magistrații de la instanța de prim-nivel a spus, însă, că ei nu au competența de a examina acest dosar.

Procesul de judecată a fost intentat de către GSH Trademarks Limited, care a depus cerere împotriva SRL ”Biopetrol”, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale (AGEPI), și vizează decăderea din drepturi asupra unei mărci naţionale.

Cererea de chemare în judecată a fost depusă la Curtea de Apel Chișinău. Prin urmare, prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, dosarul a fost distribuit aleatoriu magistratului Nicolae Craiu. Acesta a fost, însă, promovat ulterior la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Astfel, cauza a ajuns pe masa judecătorului Nina Cernat, care între timp a fost numită membru al Consiliului Superior al Magistraturii și, prin urmare, nu a putut să examineze circumstanțele invocate. Cel de-al treilea magistrat, care trebuia să examineze dosarul, a fost Domnica Manole, care a fost, însă, eliberată din funcție. Ulterior, cauza a fost repartizată pentru a fi examinată de către Iulia Cimpoi.

După ce dosarul s-a aflat aproape trei ani la Curtea de Apel Chișinău, instanța a decis în luna februarie 2018 ca cererea să fie strămutată la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani. Magistrații instanței de prim-nivel au suspendat, însă, examinarea cauzei și au transmis dosarul Curţii Supreme de Justiţie pentru soluţionarea conflictului de competenţă.

Conform art. 83 alin. (1) din Legea privind protecția mărcilor, în redacția în vigoare în data depunerii cererii de chemare în judecată, litigiile care apăreau la aplicarea prezentei legi se soluționau de Comisia de contestații a AGEPI, de Curtea de Apel Chișinău sau de un arbitraj specializat. Totuși, între timp norma legislativă a fost modificată. Varianta actuală a acesteia stipulează că litigiile de acest tip se soluţionează de Comisia de contestaţii a AGEPI, de judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI sau de un arbitraj specializat.

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) al Codului de procedură civilă, instanţele judecătoreşti aplică legile procedural civile în vigoare în data judecării cauzei civile, efectuării actelor de procedură sau executării actelor instanţei judecătoreşti (hotărâri, încheieri, decizii, ordonanţe), precum şi a actelor unor alte autorităţi în cazurile prevăzute de lege. Prin urmare, magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani au considerat că dosarul urmează să fie examinat în continuare de Curtea de Apel Chișinău.

În urma sesizării, Curtea Supremă de Justiție a atestat că, în speță, Codul de procedură civilă și Legea privind protecția mărcilor promovează soluţii diferite în materie de competenţă jurisdicţională. În același timp, în caz de divergenţă între o normă general şi o normă specială, care se conţin în acte normative de acelaşi nivel, se aplică norma specială, iar în cazul în care între două acte normative cu aceeaşi forţă juridică apare un conflict de norme, se aplică prevederile ultimului act normativ adoptat, aprobat sau emis, cu anumite excepţii.

Astfel, luând în considerare că art. 83 alin. (1) din Legea privind protecția mărcilor a fost modificat în data de 30 iulie 2015 a intrat în vigoare ulterior Codului de procedură civilă, precum și faptul că în ceea ce ține de competența jurisdicțională aceasta este o lege specială față de Codul de procedură civilă, în acest caz urmează să fie aplicate anume prevederile Legii privind protecția mărcilor. Norma stabilește competenţa jurisdicţională a judecătoriei în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI, adică Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani.

Prin urmare, Curtea Supremă de Justiție a decis că este competența Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani să examineze acest dosar.