Notificările privind inițierea activității de comerț (NIAC) vor putea fi depuse și online, prin intermediul ”ghișeului unic” - o soluție a Guvernului pentru implementarea resursei informaționale în domeniul comerțului.

Posibilitatea este prevăzută într-un proiect de hotărâre de Guvern. Autorii menționează că inițiativa vine să schimbe situația actuală și să o racordeze la tendințele actuale de digitizare a proceselor din administrarea afacerilor de comerț.

Comercianții vor avea astfel posibilitatea să depună notificările privind inițierea activității de comerț prin intermediu ghișeului unic atât online, cât și prin intermediul APL (off-line).

Ambele modalități oferă oportunitatea utilizării ghișeului unic în calitate de punct unic de acces pentru solicitarea de acte permisive aferente unor activități de comerț de la autoritățile emitente.

Prin oferirea de alternative (on-line și off-line), Guvernul își propune să asigure transpunerea în practică a obiectivelor de reducere a contactelor fizice dintre comerciant și funcționar și a costurilor de practicare a afacerii.

Autorii menționează că efectuarea unei singure vizite în locul a patru este o economie evidentă pentru business, invocând următorul exemplu: ”depunerea notificării pentru desfășurarea activității cu codul CAEM 46.32 presupune 2 vizite la ANSA pentru obținerea autorizației de funcționare, o vizită la APL pentru depunerea NIAC și una la Agenția pentru supraveghere Tehnică (AST) pentru informare. În varianta în care s-ar presupune că comerciantul s-ar adresa inițial la APL pentru obținerea de informații relevante – poate fi adăugată o vizită”. Astfel, dacă proiectul propus va fi adoptat, numărul vizitelor se va reduce de la 5 la 1.

Inițiativa a fost elaborată pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii cu privire la comerțul interior în coraport cu prevederile Legii nr. 153/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Cele două legi prevăd acte distincte care trebuie anexate la notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ.

În prezent, autoritățile locale asigură evidenţa comercianţilor care au depus notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ prin evidențe proprii, ceea ce potrivit autorilor contravine noțiunii de ”resursă informaţională în domeniul comerţului” din Legea cu privire la comerțul interior. Dar, resursa va conţine date privind unităţile comerciale şi locurile de vânzare la nivel guvernamental, mai ales că art. 179 din legea prenotată statuează clar că “Evidenţa şi monitorizarea unităţilor comerciale şi a locurilor de vânzare, precum şi a datelor aferente acestora, se efectuează prin intermediul resursei informaţionale în domeniul comerţului, instituită şi administrată de Guvern”.

Proiectul propus de Guvern prevede și aprobarea Modelului Regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitate, Modelul Politicii în domeniul utilizării datelor cu caracter personal și Modelul Regulamentului de utilizare a datelor cu caracter personal.

De asemenea, sunt propuse modificări la Conceptul tehnic al Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive aprobat în iunie 2018.

Detaliile modificărilor pot fi consultate aici.

Resursa informațională și ghișeul unic în domeniul comerțului se vor baza pe platforma SIA GEAP, o resursă deja dezvoltată și operațională.

Pentru punerea în aplicare a proiectului, autoritățile centrale și locale vor trebui să îndeplinească mai multe acţiuni:

  • să asigure acces la Internet;
  • să asigure completarea fișei postului a persoanei/persoanelor responsabile, cu sarcini de operare în SIA GEAP;
  • să dețină dispozitive tehnice (computer și scanner);
  • să dețină chei electronice compatibile cu serviciul guvernamental de acces M-Pass, pentru angajații care nu sunt funcționari publici, în cazul în care li se va oferi drept de a opera în SIAGEAP;
  • să asigure formalizarea contractelor cu Agenția de Guvernare Electronică pentru funcționalitatea serviciului de plăți electronice M-Pay.
O parte din aceste acțiuni sunt deja funcționale și incluse în bugetele autorităților.

Proiectul propus este parte a programului guvernării de realizare a reformei cadrului de reglementare a mediului de afaceri.