Achizițiile în cadrul Uniunii Avocaților (UAM) se vor desfășură în baza unei analize de piață a prețurilor oferite de diferiți agenți economici, iar criteriul de selectare a ofertei va fi cel mai avantajos raport dintre calitatea cerută și prețul oferit. Prevederile se conțin în proiectul Regulamentului cu privire la achiziții, publicat de Uniune.

Conform documentului, în invitația de participare la concursul de achiziții se va indica cerințele tehnice și de calitate înaintate față de obiectul achiziției, lista documentelor de calificare a operatorilor economici, data, ora și locul depunerii ofertelor, termenul de valabilitate a ofertelor, precum și alte aspecte decise de către grupul de lucru. Aceasta se va publica pe pagina web oficială a UAM și se va transmite mai multor companii. Regulamentul mai stipulează că la sfârșitul perioadei de aplicare trebuie să fie recepționate cel puțin trei oferte.

Ofertele de preț prezentate trebuie să cuprindă inclusiv o declarație a ofertantului de acceptare a aplicării Regulamentului de achiziții în relațiile sale cu Uniunea Avocaților. La fel, grupul de lucru poate solicita explicații privind ofertele prezentate și poate decide corectarea greșelilor aritmetice evidente care nu influențează desemnarea câștigătorului.

Procedura de achiziții va putea fi, însă, oprită dacă:

  • până la termenul limită nu a fost depusă nicio ofertă;
  • nicio ofertă sau niciun ofertant nu corespunde tuturor cerințelor solicitate;
  • prețul ofertelor depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției;
  • secretarul general UAM a emis dispoziţia potrivit căreia a decăzut necesitatea achiziției.
Achizițiile de bunuri, lucrări și servicii care sunt vândute sau prestate doar de un singur operator economic se vor face în baza negocierii prețurilor, cu excepția cazurilor când prețurile sunt stabilite prin acte normative sau negocierea prețurilor nu este posibilă. Uniunea mai spune că grupul de lucru poate decide desfășurarea achizițiilor prin utilizarea Platforma electronică autorizată www.achizitii.md.

Proiectele contractelor de achiziţie se vor prezenta Consiliului Uniunii Avocaților spre aprobare, însoțite de o dare de seamă privind desfășurarea concursului de solicitare a ofertelor. Consiliul va avea la dispoziție 15 zile calendaristice pentru a decide câștigătorul.