Executorii judecătorești nu sunt obligați, în condițiile legii, să prezinte materialele aferente procedurilor de executare, solicitate de către Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești (UNEJ). Acesta a fost argumentul invocat în instanță de un executor într-un litigiu cu Colegiul Disciplinar al Executorilor de pe lângă Ministerul Justiției, care i-a adus câștig de cauză.

În cadrul litigiului, executorul a contestat o hotărâre a Colegiului de pe lângă Ministerul Justiției din 2015, prin care a fost sancționat disciplinar cu 6 mii de lei.

Executorul a fost sancționat de Colegiul Disciplinar, în baza unei sesizări a Consiliului UNEJ, pentru că a refuzat să prezinte informaţii privind petiţiile a trei persoane și informații despre aplicarea sechestrului pe un automobil, implicat ulterior în săvârșirea contravențiilor.

Executorul a refuzat să prezinte informațiile, invocând că solicitarea informației cu caracter personal nu a fost argumentată și nu a fost indicată persoana care reprezintă interesele UNEJ.

În urma refuzului, UNEJ a dispus sesizarea Colegiului disciplinar al Executorilor Judecătoreşti de pe lângă MJ în vederea aprecierii existenţei abaterilor disciplinare și, respectiv, sancționarea acestuia. Colegiul a admis sesizarea și a decis sancționarea executorului cu 6 mii de lei.

Acesta la rândul său a contestat decizia Colegiului.

Pe lângă faptul că instanța a admis contestația executorului din motivul că Consiliul UNEJ nu poate solicita informații despre procedurile de executare, un alt argument a fost că, Colegiul disciplinar al executorilor a calificat eronat acțiunile executorului judecătoresc privind aplicarea sechestrului ca abatere disciplinară, deoarece examinarea legalității procesului-verbal de sechestru ține de competența instanței de judecată. De asemenea, instanța a indicat că la materialele dosarului lipsește vre-un înscris prin care s-ar confirma că procesul-verbal de sechestru a fost contestat de părți sau alți participanți ai procedurii de executare.

Decizia primei instanțe a fost contestată cu apel, dar a fost menținută. Curtea de Apel a stabilit că prima instanță a invocat corect că organul executiv al UNEJ – Consiliul nu are atribuții de a solicita informații executorilor judecătorești din procedurile de gestiune lor.

Potrivit magistraților, executorul a acționat în conformitate cu prevederile Codului deontologic, păstrând confidențialitatea datelor cu caracter personal.

În baza hotărârii magistraților, Decizia Colegiului Disciplinar privind aplicarea amenzii de 6 mii de lei a fost anulată.