Peste 300 de întreprinderi urmează să fie verificate în ultimele luni ale anului de către Inspectoratul de Stat al Muncii. În listă se regăsesc și companii mari precum: gigantul IT Endava sau Avia Invest, companie care deține Aeroportul Internațional Chișinău.

De asemenea, vor fi supuse controalelor mai multe firme din domeniul farmaceutic precum producătorul de medicamente Farmaprim sau rețeaua de farmacii Felicia – Optica. Printre companiile care vor fi verificate mai sunt: Mobvaro-M, Smoke House și Artizana. Lista completă a agenților economici cafre urmează să fie supuși controalelor poate fi găsită aici.

Potrivit Legii privind Inspectoratul de Stat al Muncii, controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii are drept scop:

 • verificarea modului în care angajatorul (persoana care acţionează în numele acestuia) respectă legislaţia muncii;
 • acordarea ajutorului consultativ şi metodologic angajatorului (persoanei care acţionează în numele acestuia) în identificarea căilor de aplicare eficientă a legislaţiei şi de prevenire a încălcărilor, precum şi de lichidare a încălcărilor în cazul constatării acestora;
 • sancţionarea încălcărilor constatate.
Controlul repetat poate fi efectuat la expirarea termenului stabilit în cadrul controlului anterior de inspectorul de muncă pentru lichidarea încălcărilor, executarea prescripţiilor şi conformarea cu prevederile legale.

Controlul de fond şi controlul tematic se desfăşoară în conformitate cu Programul anual de activitate al Inspectoratului de Stat al Muncii, aprobat de directorul al Inspectoratului de Stat al Muncii după coordonarea cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Controlul de fond şi controlul tematic pot fi realizate şi la solicitarea angajatorului (persoanei care acţionează în numele acestuia), a salariatului sau a sindicatelor.

Controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii se efectuează în baza delegaţiei de control emise de:

 • directorul Inspectoratului de Stat al Muncii;
 • directorul adjunct al Inspectoratului de Stat al Muncii;
 • şeful inspecţiei teritoriale de muncă;
 • şeful adjunct al inspecţiei teritoriale de muncă.
Inspectorul de muncă poate solicita angajatorului sau, în lipsa lui, persoanei care acţionează în numele acestuia să-i acorde sprijin pentru:
 • asigurarea prezentării documentelor necesare controlului;
 • punerea la dispoziţie a unui însoţitor pe durata desfăşurării controlului la locurile de muncă, în încăperile de serviciu şi de producţie;
 • punerea la dispoziţie a unei încăperi de serviciu, a mijloacelor de comunicaţie şi de transport în perimetrul unităţii supuse controlului.
Pe durata efectuării controlului, inspectorul de muncă se protejează de pericolele specifice unităţii supuse controlului. În caz de necesitate, inspectorul de muncă cere angajatorului (persoanei care acţionează în numele acestuia) să-i acorde echipament individual de protecţie şi de lucru.

Durata controlului nu trebuie să depăşească 3 zile lucrătoare. La necesitate, directorul al Inspectoratului de Stat al Muncii sau adjuncţii săi pot prelungi durata acestuia.

La efectuarea controlului de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii, inspectorul de muncă verifică respectarea prevederilor legale referitoare la:

 • contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă;
 • timpul de muncă şi timpul de odihnă;
 • retribuirea muncii;
 • normele de muncă;
 • garanţiile şi compensaţiile ce decurg din relaţiile de muncă;
 • disciplina muncii;
 • particularităţile de reglementare a muncii unor categorii de salariaţi;
 • răspunderea materială potrivit legislaţiei muncii;
 • completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă;
 • adaptarea rezonabilă a locului de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi;
 • crearea sau rezervarea locurilor de muncă şi ocuparea/angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
 • prezentarea în adresa agenţiilor teritoriale de ocupare a forţei de muncă, de către angajatori, a rapoartelor despre locurile create şi/sau rezervate în cadrul instituţiilor sale pentru persoanele cu dizabilităţi, precum şi despre ocuparea acestor locuri de către persoanele cu dizabilităţi, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii se finalizează cu întocmirea de către inspectorul de muncă a unui proces-verbal de control. În procesul-verbal, inspectorul de muncă consemnează succint esenţa încălcării constatate, indică prevederile actelor legislative şi ale altor acte normative încălcate şi dispune conformarea imediată sau, după caz, într-un termen rezonabil cu prevederile legale.