V-ați întrebat vreodată de câte ori a fost modificat Codul Contravențional de la intrarea în vigoare în 2009? Noi da, și am găsit și răspuns.

Potrivit Agenției Resurse Informaționale Juridice, din 2009 și până în prezent, Codul Contravențional a fost modificat de 151 de ori. Ajustările au fost operate prin legi de modificare și completare. Modificările propriu zise la articole sunt de ordinul sutelor, pentru că prin fiecare proiect au fost propuse ajustări la mai multe articole. Totuși, pe acestea nimeni nu le-a numărat

Cele mai importante modificări au vizat majorarea unității convenționale de la 20 la 50 de lei, termenii de achitare a amenzilor, agenții constatatori, calificarea unor anumite acțiuni drept contravenții, mărirea sau micșorarea unor anumite categorii de amenzi, modalitatea de aplicare a punctelor de penalizare etc.

Și în acest an Codul a suferit mai multe modificări. Printre cele mai importante se numără înlocuirea termenului de achitare a amenzilor (trei zile lucrătoare în loc de 72 de ore), extinderea cercului subiecţilor responsabili pentru contravenţiile comise de minori, acordul de colaborare între agentul constatator sau procuror, și contravenientul care își recunoaște vina, în schimbul unei pedepse reduse, testarea medicală a persoanelor care au săvârşit contravenţii și sunt suspectate de consumul băuturilor alcoolice, a substanţelor narcotice sau psihotrope etc.

Codul Contravențional a fost adoptat în data 24 octombrie 2008 și a intrat în vigoare în data 31 mai 2009. În martie 2017 acesta a fost republicat cu toate modificările și completările operate. Acesta cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile şi dispoziţiile generale şi speciale în materie contravenţională, determină faptele ce constituie contravenţii şi prevede procesul contravenţional şi sancţiunile contravenţionale.

Până la aprobarea acestuia, abaterile de natură contravențională erau reglementate de Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29 martie 1985. În iulie 2018, deputații au votat în lectură finală și un Cod administrativ, care va intra în vigoare în aprilie 2019. Codul administrativ reglementează procedura administrativă şi contenciosul administrativ.