ÎCS ”Metro Cash & Carry Moldova” SRL urmează să achite peste 1 milion de lei într-un litigiu privind drepturile de autor, inițiat de Asociația ”Drepturi de Autor și Conexe” și ”Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale”.

Din suma totală, compania va achita pentru remunerația de autor - 56 904 lei, penalități de întârziere - 63 673 lei, compensație pentru valorificarea drepturilor de autor şi drepturi conexe -  200 mii lei, încălcarea art.26 şi 27 din Legea 139/2010 – 500 de mii de lei și prejudiciu moral – 200 de mii de lei.

Compania a fost acționată în judecată de Asociația ”Drepturi de Autor și Conexe” (AsDAC) pentru neachitarea remunerației de autor, pe care se obligase să o achite în baza licențelor de la asociație. O perioadă de timp, compania şi-a onorat obligaţia de plată, dar ulterior nu a mai achitat remunerația și a acumulat datorii.

Mai târziu, și Asociația Obștească ”Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale” (ANPCI) s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva ”Metro Cash & Carry Moldova” privind încasarea despăgubirii pentru încălcarea dreptului de autor și drepturilor conexe. Cauzele au fost ulterior conexate.

Inițial, prima instanță a respins acțiunile inițiate de cele două Asociații. Magistrații de la instanța de fond au dispus respingerea cerințelor reclamanților, invocând că pretinsa datorie rezultă din acorduri care şi-au pierdut valabilitatea și că ”Metro Cash & Carry Moldova” SRL nu a valorificat careva opere pentru o parte din perioadele invocate de Asociație, respectiv nu a avut obligaţia de a achita remuneraţia pentru drepturile de autor. Pentru o altă perioadă invocată, instanța a conchis că AsDAC nu era în drept să colecteze remuneraţia pentru licenţa extinsă, conform unei decizii a AGEPI.

Cu referire la acțiunea ANPCI, instanța de fond a stabilit că nu au fost prezentate probe ce ar demonstra că Metro a valorificat operele autorilor ce sunt membri ai asociației.

Curtea de Apel a decis însă că pretențiile celor două Asociații sunt întemeiate și a admis apelurile depuse împotriva deciziei primei instanțe.

Magistrații au ajuns la concluzia că în rețeau magazinelor ”Metro” au fost valorificate creațiile artiștilor, inclusiv internaționali, fără achitarea remunerațiilor corespunzătoare, în contextul în care cele două asociații au încheiate un șir de acorduri cu organizațiile de gestiune colectivă din țările străine, în vederea reprezentării titularilor de drepturi, inclusiv pe cei străini, în instanţele de judecată şi în cadrul altor proceduri legale, în legătură cu drepturile transmise de aceştia în gestiune.

Potrivit deciziei instanței de apel, din suma de peste 1 milion de lei, 900 de mii de lei vor merge la ”Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale”, iar peste 100 de mii la Asociația ”Drepturi de Autor și Conexe”.

Decizia poate fi atactă cu recurs la Curtea Supremă de Justiție.

Potrivit Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe și a Hotărârii Guvernului despre tarifele minime ale remunerației de autor, la care au făcut trimitere reclamanții, pentru valorificarea creațiilor publicate prin interpretare publică - folosirea muzicii în baruri, restaurante, magazine, chioșcuri, alte încăperi, la discoteci, nunți, concerte, pe viu (”live”) sau prin intermediul anumitor dispozitive, precum casetofon, radio, aparate TV, etc. - beneficiarul, persoană juridică sau fizică, trebuie să obțină licența organizației care administrează pe principii colective drepturile patrimoniale ale titularilor de drepturi și să achite remunerația de autor corespunzătoare.