Metro Cash & Carry Moldova nu este de acord cu decizia Curții de Apel Chișinău prin care s-a dispus încasarea unor pretinse datorii și penalități în favoarea Asociației ”Drepturi de Autor și Conexe” și ”Asociației Națională pentru Protecția Creației Intelectuale” și urmează să atace hotărârea la Curtea Supremă de Justiție.

Într-un comunicat de presă emis de Metro se spune că: ”Metro Cash & Carry Moldova nu este de acord cu Decizia Curții de Apel Chișinău, prin care compania a fost obligată să achite datoriile invocate și penalități, pentru că ar fi difuzat în magazinele sale muzică, cu încălcarea drepturilor de autor. Considerăm că decizia Curții de Apel Chișinău a fost emisă cu încălcarea normelor de drept material și procesual și vine în contradicție fundamentală cu argumentele și decizia instanței de fond, care a respins acțiunile inițiate de cele două Asociații. Metro Cash & Carry Moldova va ataca decizia Curții de Apel la Curtea Supremă de Justiție”.

Curtea de Apel Chișinău a obligat Metro Cash & Carry Moldova SRL să achite peste 1 milion de lei într-un litigiu privind drepturile de autor, inițiat de Asociația ”Drepturi de Autor și Conexe” și ”Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale”.

Inițial, prima instanță a respins acțiunile inițiate de cele două Asociații. Magistrații de la instanța de fond au dispus respingerea cerințelor reclamanților, invocând că pretinsa datorie rezultă din acorduri care şi-au pierdut valabilitatea și că Metro Cash&Carry Moldova SRL nu a valorificat careva opere pentru o parte din perioadele invocate de Asociație, respectiv nu a avut obligaţia de a achita remuneraţia pentru drepturile de autor. Pentru o altă perioadă invocată, instanța a conchis că Asociația ”Drepturi de Autor și Conexe”nu era în drept să colecteze remuneraţia pentru licenţa extinsă, conform unei decizii a AGEPI.

Cu referire la acțiunea înaintată de către  Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale, instanța de fond a stabilit că nu au fost prezentate probe ce ar demonstra că Metro a valorificat operele autorilor ce sunt membri ai asociației.

Curtea de Apel a decis însă că pretențiile celor două Asociații sunt întemeiate și a admis apelurile depuse împotriva deciziei primei instanțe.