Mai multe categorii de funcționari, prevăzuți la art. 3 din Legea privind declararea averii și a intereselor personale, au fost excluși din lista subiecților declarării voluntare. Măsura este prevăzută în modificările la Legea privind declararea voluntară și stimularea fiscal, aprobate ieri de Parlament, în lectură finală.

Astfel, potrivit noilor prevederi, nu pot fi subiecţi ai declarării voluntare a bunurilor, persoanele care au fost sau sunt subiecţi ai declarării averii şi intereselor personale (persoanele prevăzute la art. 3 din Legea privind declararea averii și a intereselor personale), şi nici membrii familiei acestora (soţul/soţia, copilul minor, inclusiv adoptiv, persoana aflată la întreţinerea subiectului declarării, concubinul/concubina).

Modificările aprobate mai prevăd că taxa către bugetul de stat din suma mijloacelor băneşti declarate voluntar va crește de la 3% la 6%.

În baza legii aprobate, se vor supune declarării voluntare toate bunurile subiectului declarării voluntare - proprietarului de facto al acestora, dar care anterior a înregistrat juridic dreptul de proprietate pe numele unei alte persoane (proprietarul nominal), precum şi bunurile subiectului declarării voluntare declarate la valori reduse sau care nu au fost declarate.

Totodată, subiectul declarării voluntare îşi asumă pe propria răspundere că falsul în declaraţia prealabilă sau în notificarea cu privire la declararea voluntară a bunurilor este pasibilă de răspundere penală. În acest context, se completează şi modelele de declaraţii şi chestionare relevante procesului de declarare voluntară şi stimulare fiscal, anexate la lege.

Potrivit noilor prevederi, subiecţii care vor beneficia de stimularea fiscală nu vor fi scutiți de controale fiscale dacă în privința lor, începând cu 1 ianuarie 2019, se va constata prin decizie definitivă a instanţei judecătoreşti evaziune fiscală prin includerea intenţionată în documentele contabile, fiscale sau financiare a unor denaturate privind veniturile sau cheltuielile. Autoritățile susțin că această măsură va responsabiliza contribuabilii.

Modificările la Legea privind declararea averii și a intereselor personale au fost agreate cu Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială.