Contravenienții vor putea fi sancționați cu pedepse sub limita celor prevăzute de partea specială a Codului Contravențional, dacă vor îndeplini anumite condiții. În Monitorul Oficial au fost publicate modificări la Cod, care prevăd introducerea unui nou articol – art. 441 ”Aplicarea sancțiunii mai blânde decât cea prevăzută de lege”.

Potrivit modificării, agentul constatator, după caz, procurorul, instanța de judecată sau comisia administrativă poate aplica o sancțiune sub limita minimă, prevăzută de partea specială a cărţii a doua pentru contravenția respective, ținând cont de următoarele aspecte:

circumstanţele excepţionale ale cauzei, legate de scopul şi motivele faptei;

rolul contravenientului în săvârşirea contravenției;

personalitatea contravenientului;

comportarea contravenientului în timpul şi după consumarea contravenției;

alte circumstanţe care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor;

contribuirea activă a participantului unei contravenții săvârşite în grup la descoperirea acesteia.

Persoanele care nu au executat sancțiunile contravenționale pentru faptele comise anterior sau au antecedente penale nestinse nu vor putea beneficia de aceste prevederi.

De exemplu, dacă în condițiile actuale, conducerea unui vehicul fără număr de înmatriculare se sancţionează cu amendă de la 15 la 18 unităţi convenţionale (de la 750 de lei la 900 de lei) cu aplicarea a 4 puncte de penalizare, în baza modificărilor, amenda va putea fi mai mică de 750 de lei, dacă contravenientul va îndeplini condițiile enumerate.

Modificările respective vor intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.