Codul Contravențional va defini noțiunea de contravenție flagrantă, care deși era prezentă în unele articole din Cod, aceasta nu era explicată. Modificările efectuate la Codul contravențional, prin introducerea unui nou articol - 4401, au fost publicate în ultima ediție a Monitorului Oficial.

Potrivit modificărilor, contravenția flagrantă este contravenția descoperită în momentul săvârșirii ei sau înainte ca efectele ei să fie consumate.

În cazul depistării contravenției flagrante, agentul constatator este obligat să întreprindă toate măsurile ce nu suferă amânare și se impun pentru constatarea acesteia. Totodată, în cazul contravenţiei flagrante, procesul contravenţional se consideră pornit din momentul descoperirii acesteia.

Contravenția flagrantă urmează a fi înregistrată prin decizie privind examinarea contravenţiei, în temeiul constatării agentului constatator, cel târziu, în următoarea zi lucrătoare din momentul depistării. În acest caz, decizia va conține și acțiunile procesuale efectuate până la înregistrare.

În prezent, Codul Contravențional conține următoarele articole în care este prezentă noțiunea de contravenția flagrantă:

  • Art. 426, alin. (3): În caz de contravenţie flagrantă, cercetarea la domiciliu se poate efectua în baza unei ordonanţe motivate a agentului constatator fără autorizația judecătorului de instrucție.
  • Art. 427, alin. (3): În cazurile de contravenţie flagrantă este permisă ridicarea obiectelor şi documentelor în timpul nopţii.
  • Art. 428, alin. (3): În caz de contravenţie flagrantă, percheziţia se poate efectua în baza unei hotărâri motivate fără autorizația judecătorului de instrucție.
  • Art. 433, alin. (1), lit. a): Reţinerea poate fi aplicată în cazul contravenţiilor flagrante pentru care codul prevede sancţiunea arestului contravenţional.