Instanțele de judecată vor putea dispune privarea de dreptul de deţinere sau port şi folosire a armei pentru un termen mai mare decât cel prevăzut în prezent. Majorarea termenului este prevăzută în modificările la Codul Contravențional, publicate în Monitorul Oficial, în data 9 noiembrie.

Astfel, dacă în prezent privarea de dreptul de deţinere sau port şi folosire a armei se dispune de instanţa de judecată pentru un termen de la 3 luni la un an, în baza modificărilor, acest termen a fost extins de la 2 ani la 5 ani. Aplicarea limitei minime sau maxime a termenului depinde de gravitatea contravenţiei prevăzute în partea specială a cărţii întâi din Codul Contravențional.

Modificările publicate în Monitor prevăd și substituirea textului ”dreptul de a deţine armă şi de portarmă” cu “dreptul de deţinere sau port şi folosire a armei”.

În condițiile Codului Contravențional, la expirarea termenului de privare de dreptul de deţinere sau port şi folosire a armei, persoana este repusă în acest drept.