Executorii judecătorești trebuie să prezinte până la 25 februarie informația privind realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare. Datele respective se prezintă Serviciului Fiscal de Stat.

Această informație trebuie prezentată de executorii judecătorești numai în cazul când, una dintre părți ”Debitor” sau ”Creditor” este persoană fizică cetățean.

Potrivit art. 22611 din Codul fiscal, executorii judecătorești vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat informaţiile privind realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare efectuate pe numele unei persoane fizice cetățean pe parcursul unui an fiscal.

Pentru a fi raportată această informație, valoare cumulativă a drepturilor creditorilor efectuate pe parcursul unui an fiscal trebuie să depăşească cuantumul stipulat în art. 22611 alin. (5) lit. f) din Codul fiscal - 300 mii lei pentru o persoană fizică.

Explicații mai detaliate privind modul de prezentare a informațiilor sunt prezentate în anexa nr. 9 a Ordinului  Serviciului Fiscal nr. 427 din 21.08.2018 cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92  și art. 22611 din Codul fiscal.