Serviciul Fiscal de Stat informează că până în data de 25 ianuarie, trebuie să fie prezentate mai multe note de informare cu privire la venituri.

Potrivit instituției, până la această dată urmează a fi prezentate:

  • nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Formele IALS 14/IALS 18);
  • nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente (Forma INR 14);
  • nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informaţiei în folosul angajaţilor (Forma ISAPTI 17).

Obligaţiile fiscale aferente impozitului pe venit pentru perioada fiscală 2018, urmează a fi raportate pentru două etape:

  • etapa I – de la 1 ianuarie până la 30 septembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil şi se va calcula şi achita impozitul pe venit conform normelor şi cotelor în vigoare până la 30 septembrie 2018;
  • etapa a II-a – de la 1 octombrie până la 31 decembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil şi se va achita impozitul pe venit conform normelor şi cotelor în vigoare începând cu 1 octombrie 2018.

 Astfel, pentru anul 2018, veniturile persoanelor fizice și impozitul pe venit reținut, se vor raporta distinct pe cele două perioade fiscale, pentru etapa I – forma IALS14, pentru etapa II – forma IALS18.

Spre deosebire de notele de informare IALS 14/IALS 18, pentru anul 2018, se va prezenta o singură Notă de informare - INR 14.

Serviciul Fiscal mai informează că formularul-tip ISAPTI 17 se prezintă exclusiv de către contribuabilii înregistraţi în calitate de rezidenţi ai parcului IT. Ţinând cont de faptul că companiile au obţinut statutul de rezident al parcului IT pe parcursul anului 2018, acestea vor fi obligate să prezinte până la 25 ianuarie 2019 atât notele de informare IALS 14/IALS 18 (pentru perioada de până la obţinerea statutului de rezident al parcului IT), cât şi Nota de informare ISAPTI 17 (pentru perioada de după obţinerea statutului de rezident al parcului IT).

În cazul depistării unor erori după prezentarea notelor de informare, contribuabilul are dreptul să prezinte o notă de informare corectată. În acest caz, se va completa o nouă notă de informare care va conţine toată informaţia (integral) aferentă perioadei fiscale respective.

Suplimentar notelor de informare menţionate, plătitorii veniturilor respective sunt obligaţi să prezinte  beneficiarilor acestor venituri, până la 1 martie 2019, informaţii privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate, precum şi suma impozitului reţinut pentru etapa I şi, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 în parte.

Astfel, în Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri, care se înmânează beneficiarilor de venituri, se va indica suma veniturilor achitate şi impozitul pe venit reţinut separat pentru fiecare din etapele corespunzătoare ale anului 2018.