În concursul organizat de Consiliul Superior al Magistraturii pentru ocuparea unei funcții de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției (INJ) s-au înscris patru magistrați de la instanțele de prim nivel. Concursul urmează să fie desfășurat la reuniunea de mâine a Plenului CSM.

Mai exact, în concurs participă:

  • Mihail Cojocaru, de la Judecătoria Bălți;
  • Ghenadie Eremciuc, de la Judecătoria Bălți;
  • Adrian Cerbu, de la Judecătoria Criuleni;
  • Maria Frunze, de la Judecătoria Chișinău.

Magistrații care vor să fie în Consiliul INJ au fost numiți în funcție în anii 2015, 2014, 2012 și, respectiv, 2017. Doi dintre aceștia, Mihail Cojocaru și Ghenadie Eremciuc au fost promovați în baza vechimii în muncă, iar ceilalți doi, Adrian Cerbu și Maria Frunze sunt absolvenți ai cursurilor de formare inițială a candidaților la funcția de judecător.

Anterior, Consiliul Superior al Magistraturii a avut mai multe tentative de a suplini funcția vacantă. Totuși, niciunul dintre candidații înscriși în concursurile anterioare nu au primit voturi suficiente pentru a deveni membru al Consiliului INJ.

Potrivit Legii cu privire la Institutul Național de Justiție, Consiliul este structura supremă de conducere al Institutului. Acesta este alcătuit din 13 membri. Mandatul membrilor Consiliului este de o durată de patru ani şi poate fi reînnoit doar o singură dată.

Membrii Consiliului beneficiază, pentru fiecare şedinţă la care participă, de o indemnizaţie echivalentă cu a zecea parte din salariul mediu pe economie realizat în anul precedent celui de gestiune drept unitate de referință.