Pe parcursul anului 2018, Ministerul Justiției a examinat 407 petiții care au vizat activitatea executorilor judecătorești.

În baza problemelor invocate în petiții, Ministerul a adresat 48 sesizări Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești, dintre care doar 10 au fost declarate admisibile pentru examinare în fond.

În total, pe parcursul anului trecut, la Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești de pe lângă Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești au fost înregistrate 184 de sesizări.

Din numărul total de sesizări au fost aplicate sancțiuni în 34 de cazuri, după cum urmează:

  • amendă de la 30 la 600 u.c. (1.500 -30.000 lei) – în 14 cazuri;
  • avertisment/mustrare cu obligația de a se instrui, pe cheltuială proprie, pe o durată de 4/8/24 ore academice – în 14 cazuri;
  • suspendarea activității pe 6 luni – în 2 cazuri;
  • retragerea licenței de executor judecătoresc – în 4 cazuri.

În 6 cauze examinarea în fond a fost suspendată până la pronunțarea unei decizii definitive de către instanța de judecată.

În vederea asigurării activității Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești, la sfârșitul lunii decembrie 2018 a fost demarat concursul pentru selectarea în calitate de membru al Colegiului a unui reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului și a unui reprezentant al societății civile în calitate de membru permanent și a membrilor supleanți.

Potrivit informațiilor Ministerului Justiției, în Republica Moldova sunt înregistrați 196 de executori judecătorești, dintre care activează 167. Activitatea a 7 executori este suspendată.

Supravegherea și efectuarea controlului activității executorilor judecătorești sunt realizate de Ministerul Justitției. Ministerul eliberează și retrage licențe pentru activitatea acestora sau dispune suspendarea lor.