Comisia de organizare a alegerilor a aprobat lista candidaților din rândul procurorilor care întrunesc condițiile de a fi aleși în calitate de membri în colegiile din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor. În total pentru cele trei colegii candidează 45 de procurori. Lista poate fi vizualizată aici.

Consiliului Superior al Procurorilor a dispus convocarea Adunării Generale a Procurorilor pentru data de 19 noiembrie.

Evenimentul este organizat pentru desfășurarea alegerilor membrilor din rândul procurorilor în Consiliul Superior al Procurorilor, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor și Colegiul de disciplină și etică.

Potrivit Legii cu privire la Procuratură, fiecare colegiu din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor este constituit din șapte membri, după cum urmează:

  • cinci sunt aleși de Adunarea Generală a Procurorilor din rândul procurorilor;
  • doi sînt aleși de către Consiliul Superior al Procurorilor, prin concurs public, din rândul reprezentanților societății civile.

Sunt considerați aleși membri ai colegiului primii cinci procurori care au acumulat cel mai mare număr de voturi la Adunarea Generală a Procurorilor. Următorii procurori de pe lista candidaților care au acumulat cel mai mare număr de voturi suplinesc funcțiile vacante în ordinea descrescătoare a numărului de voturi acumulat.

Deţinerea concomitentă a mandatului de membru al Consiliului Superior al Procurorilor şi a celui de membru al unui colegiu sau a mandatului de membru în mai multe colegii este interzisă.

Membrii colegiului sunt aleși pe o perioadă de patru ani. Membrii aleși își exercită mandatul până la alegerea noilor membri.