Curtea Constituțională va avea un Consiliu științific consultativ. Regulamentul de funcționare al acestei structuri a fost aprobat și publicat recent pe pagina web a instanței.

Astfel, Consiliul este format din 21 de membri și va fi condus de către președintele Curții Constiționale. Componența actuală a Consiliului este:

 • Nicolae Osmochescu, doctor în drept, profesor universitar, ex-judecător al Curții Constituționale;
 • Victor Pușcaș, doctor în drept, conferențiar universitar, ex-judecător al Curții Constituționale;
 • Dumitru Pulbere, membru al Consiliului Superior al Procurorilor, ex-judecător al Curții Constituționale;
 • Victor Popa, doctor habilitat în drept, profesor universitar, ex-judecător al Curții Constituționale;
 • Igor Dolea, doctor habilitat în drept, profesor universitar, ex-judecător al Curții Constituționale;
 • Stanislav Pavlovschi, ex-judecător al Curții Europene a Drepturilor Omului;
 • Andrei Smochină, doctor habilitat în drept, profesor universitar;
 • Alexei Barbăneagră, doctor habilitat în drept, profesor universitar;
 • Valeriu Cușnir, doctor habilitat în drept, profesor universitar;
 • Nicolae Sadovei, doctor habilitat în drept, profesor universitar;
 • Sergiu Băieșu, doctor habilitat în drept, profesor universitar;
 • Violeta Cojocaru, doctor habilitat în drept, profesor universitar;
 • Andrei Negru, doctor habilitat în drept, profesor universitar;
 • Boris Negru, doctor în drept, profesor universitar;
 • Victor Guțuleac, doctor în drept, profesor universitar;
 • Alexandru Armeanic, doctor în drept, conferențiar universitar;
 • Elena Belei, doctor în drept, conferențiar universitar;
 • Vitalie Gamurari, doctor în drept, conferențiar universitar;
 • Mariana Timotin-Grama, doctor în drept, conferențiar universitar;
 • Svetlana Slusarenco, doctor în drept, conferențiar universitar.

Potrivit Regulamentului aprobat, scopul Consiliului este de a contribui la eficientizarea activității Curții Constituționale, la creșterea calității actului de jurisdicție constituțională și promovarea respectului față de Constituție.

Consiliul are următoarele atribuții:

 • acordarea de consultări științifice judecătorilor Curții Constituționale și asistenților în probleme ce țin de înfăptuirea justiției constituționale;
 • participarea la discuții, analiza și prezentarea opiniilor și propunerilor asupra unor sesizări, la cererea judecătorilor constituționali;
 • familiarizarea judecătorilor Curții Constituționale cu teoriile și concepțiile contemporane în domeniul dreptului și statului de drept, în general, și în domeniul dreptului constituțional, în special;
 • informarea judecătorilor Curții Constituționale despre noile cercetări științifice, noilor izvoare bibliografice relevante în domeniul justiției constituționale;
 • acordarea sprijinului științific consultativ Curții Constituționale privind analiza stării de legalitate și constituționalitate.