Serviciul Fiscal de Stat a amendat 562 persoane fizice pentru faptul că dau în locațiune bunuri imobile fără contract. În total, suma amenzilor aplicate în primele nouă luni ale anului a fost de circa 850 mii lei, din care 703 mii lei, plăți de bază, iar restul amenzi și penalități.

Totodată, autoritățile au identificat 4.333 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile fără înregistrarea în termen a contractelor. În conformitate cu art. 901, alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii, persoane fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului. Impozitul se achită lunar, cel târziu în data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

Persoanele fizice sunt obligate, în termen de trei zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul la Serviciul Fiscal de Stat.

În perioada lunilor ianuarie – septembrie, la Serviciul Fiscal de Stat au fost înregistrate 13.236 contracte de locațiune/chirie.