Până la sfârșitul zile de 31 martie au fost depuse peste 64 mii de declarații anuale de avere și interese personale. Asta chiar dacă anterior, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) anunțase că urmează să fie depuse până la 60 mii de declarații. Totalurile au fost publicate pe pagina instituției.

ANI a remarcat că 2021 este primul an procedură de depunere a declarațiilor a fost încheiată fără peripeții sau alte deficiențe tehnice ale sistemului. Totodată, autoritatea spune că subiecții declarării s-au responsabilizat, în premieră, într-un număr neașteptat de mare și au declarat veniturile, bunurile și interesele personale.

În context, ANI spune că informațiile declarate vor fi analizate amănunțit, iar după caz vor fi aplicate prevederile legislației speciale. Pentru depunerea tardivă sau nedepunerea declarațiilor de avere și interese personale, subiecții riscă sancțiuni în mărime de la 1500 la 4500 lei, inclusiv controlul averii. Iar, pentru includerea incompletă sau incorectă a datelor din declarațiile de avere și interese personale, funcționarii vor fi verificați sub aspect penal sau fiscal.