Încă 887 entități vor fi radiate din Registrul de stat al persoanelor juridice și Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, potrivit informațiilor publicate de Agenția Servicii Publice (ASP) în Monitorul Oficial din 4 septembrie.

Procedura de radiere a fost inițiată de ASP din oficiu, iar în privința entităților incluse în listă, cererile și creanțele creditorilor pot fi depuse în termen de două luni la ASP (Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept).  

Legislația în vigoare prevede că persoanele juridice și întreprinzătorii individuali inactivi se consideră că și-au încetat activitatea și urmează a fi radiați din Registrul de stat de către organul înregistrării de stat, din oficiu, dacă întrunesc anumite condiții:

  • nu au datorii la bugetul public național (confirmarea este obținută din Informația privind lipsa/existența datoriei la BPN din sistemul informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern);
  • nu dețin mașini de casă și de control cu memorie fiscal;
  • nu sunt fondatori ai unei alte persoane juridice şi nu au sucursale.

Totodată, în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de iniţiere a procedurii de radiere, organul înregistrării de stat publică pe pagina sa oficială şi în MO al RM avizul cu privire la iniţierea procedurii cu indicarea datelor cu privire la modalitatea şi termenele de înaintare a cererilor atât de către persoanele ce urmează a fi radiate, cât și de către creditori sau alte persoane interesate, precum şi adresa la care acestea pot fi depuse (str. A.Pușkin,47, mun.Chișinău).

Sursa: monitorul.fisc