Ministerul Justiției a anunțat că a prelungit, din nou, concursul pentru selectarea profesorilor universitari în drept, în calitate de membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați. aceasta este a 10 tentativă.

Cerințele față de profesori titulari în materie de drept:

  • experiență  pedagogică de cel puţin trei ani;
  • reputație ireproșabilă;
  • lipsa antecedentelor penale.

Candidații urmează să depună personal, sau prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs care va conține:

-          cererea de participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);

-          copia buletinului de identitate;

-          curriculum vitae (cv);

-          declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;

-          copia carnetului de muncă;

-          declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activitatea de administrator autorizat în ultimii trei ani, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de administrator;

-          acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

-          scrisoare de motivație.

Declarația pe proprie răspundere privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele, în cazul prezentării dosarului prin poștă sau e-mail. Termenul limită de depunere a dosarelor  pentru participare la concurs - 30 iunie.