Dreptul de vecinătate le-a adus pe două femei din Moldova în fața instanțelor, unde una și-a revendicat dreptul de acces pe terenul alteia pentru a putea spăla ferestrele casei.

Reclamanta a invocat că amplasarea casei sale nu-i oferă acces la terenul său din partea terenului pârâtei, iar acest fapt duce la imposibilitatea întreținerii construcției și spălarea ferestrelor. Femeia a invocat că i-a expediat vecinei sale un aviz prin care a solicitat permiterea accesului pe teren pentru a efectua lucrări de întreținere a casei, însă nu a primit răspuns și se află în imposibilitate de a întreține casa pe porțiunea respectivă.

Prin urmare, femeia și-a acționat vecina în judecată pentru a o oblige să-I ofere acces pe terenul vecin. Și a obținut câștig de cauză, litigiul ajungând până la Curtea Supremă de Justiție.

Pentru a-i oferi dreptate reclamantei, magistrații au indicat că deși dreptul de proprietate este unul dintre drepturile fundamentale și se bucură de protecție pe plan intern și internațional, inviolabilitatea proprietății fiind garantată de lege, totuși dreptul de vecinătate instituie în sarcina proprietarului obligații în raport cu proprietarii bunurilor învecinate, în legătură cu efectuarea și întreținerea unei construcții, plantații sau efectuarea altor lucrări.

Judecătorii au constatat imposibilitatea reclamantei de a accede la peretele casei sale din partea vecinului, fapt care face imposibilă efectuarea lucrărilor de întreținere a construcției și, deoarece efectuarea acestor lucrări sunt posibile doar de pe terenul învecinat, reclamanta era îndreptățită să solicite accesul pe terenul vecin.

De cealaltă parte, vecina pârâtă a indicat că locuința reclamantei nu necesită oarecare reparație din exterior, or construcția se află în stare normală, iar lucrările care urmează să le facă reclamanta pot fi făcute și din interiorul locuinței, nefiind necesară pătrunderea pe terenul său. Femeia a mai spus că locuința vecinei sale este construită ilegal pe terenul său și că reclamanta a depus cererea în judecată pentru a-i crea incomodități și pentru a o purta pe drumuri, motivul fiind un alt proces de judecată.

Totuși magistrații i-au dat câștig de cauză reclamantei, menționând despre preemțiunea dreptului de vecinătate în raport cu cel de proprietate.

Încheierea instanței supreme este irevocabilă.