Peste 10.000 de cereri de acordare și de reînnoire a protecției proprietății intelectuale. Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a lansat Raportul anual, care reflectă activitatea instituției pe parcursul anului 2020.

Raportul conține informații relevante, inclusiv date statistice și analitice, cu privire la procesele de brevetare și înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală (OPI), evoluțiile legislative, dar și activitățile de promovare a proprietății intelectuale pe plan național și internațional.

Autoritatea susține că, deși anul trecut a fost puternic marcat de pandemia de COVID-19 și activitatea AGEPI a decurs în condiţii specifice, determinate de impactul negativ al crizei epidemiologice și economice, interesul pentru proprietatea intelectuală s-a menținut la un nivel relativ ridicat.

În perioada de bilanț au fost depuse în total 10.018 cereri de acordare și de reînnoire a protecției OPI, ceea ce constituie o creștere cu peste 2,5 % față de anul 2019. Aceeași tendință se atestă și la capitolul Protecție acordată, inclusiv Reînnoiri, fiind înregistrată o majorare a numărului de OPI, cărora li s-a acordat, fie a fost reînnoită protecția, cu 2,4 % comparativ cu perioada anterioară.