Consiliul de Mediere a anunțat un nou program de formare inițială a mediatorilor, care se va desfășura în incinta Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”, în perioada 1 – 23 octombrie.

Cursurile de formare iniţială a mediatorilor vor avea loc de luni până vinery, în intervalul orelor 17.30- 20.00 și sâmbătă – de la 9.00 la 14.00.

Persoanele interesate se pot înscrie la cursuri prezentând următoarele documente:

  • Cerere de înscriere la Programul de formare inițială a mediatorilor.
  • Buletin de identitate (original și copie).
  • Diploma de studii superioare de licență (copie).

Persoana de contact: Maria Vîrlan, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, mediator. (tel. mob. 069256758, e-mail: maria_virlan@yahoo.com)