Comisia de calificare și evaluare a anunțat organizarea și desfășurarea examenului de calificare și evaluarea activității și performanțelor experților judiciari.

Candidații la examenul de calificare în profesia de expert judiciar, vor depune actele conform prevederilor pct. 5 și pct. 6 din Regulamentul privind condițiile de desfășurare și promovare a examenului de calificare pentru atribuirea calității de expert judiciar, Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.1411 din 27.12.2016 și art.43 alin.(2) din Legea nr.68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar.

Experții judiciari care urmează a fi evaluați, vor depune actele - sursele de verificare potrivit prevederilor art.55 din Legea nr.68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar și Anexei nr.1 a Regulamentului privind procedura și criteriile de evaluare a performanţelor expertului judiciar şi modul de acordare a gradelor de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr.444 din 30.05.2017.

Dosarele candidaţilor/experţilor judiciari la examenul de calificare şi evaluarea activităţii şi performanţelor experţilor judiciari urmează a fi depuse până la data de 20.09.2021, inclusiv, la Ministerul Justiţiei, adresa: mun. Chişinău, str.31 August 1989, nr.82, bir.103,     tel. (022) 201-447

Ședințele Comisiei de calificare și evaluare se vor desfășura în incinta Ministerului Justiției, începând cu data de 04.10.2021, sala 227, etajul 2, ora 09.00 cu respectarea distanței fizice, regulilor de igienă a mâinilor, regulilor de igienă respiratorie, utilizarea corectă a echipamentului de protecție, pixul personal, în vederea asigurării măsurilor de prevenire și control a infecției COVID -19.

La desfășurarea ședințelor Comisiei pot surveni schimbări în temeiul situației epidemiologice la infecția COVID - 19 și măsurilor restrictive ce se vor impune.

Graficul desfășurării ședințele Comisiei va fi publicat ulterior, potrivit dosarelor depuse în termenul solicitat.

Lista experţilor judiciari ce vor fi supuşi evaluării, planificați pentru trimestrul I și II al anului 2021 este disponibilă aici.

În scopul sporirii respectării măsurilor restrictive privind diminuarea riscului răspândirii infecției COVID - 19, Comisia solicită completarea obligatorie a fișei epidemiologice potrivit anexei.