Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat componența Grupului de lucru, creat pentru  îmbunătățirea Sistemului informațional judiciar (SIJ). Grupul a fost creat pentru dezvoltarea continuă a instrumentelor de e-justiție și îmbunătățirii calității actului de înfăptuire a justiției.

Potrivit Deciziei CSM, în componența Grupului au fost incluși reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii și ai sistemului judecătoresc (Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Agenţia de Guvernare Electronică, Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică, CSJ, CA Chișinău și Bălți, Judecătoria Chișinău și Programul pentru Justiție Transparentă).

Sistemului informațional judiciar (SIJ) este un sistem informațional automatizat, constituit dintr-un ansamblu de resurse și tehnologii informaționale, mijloace tehnice de program și metodologii, aflate în interconexiune, și destinat înregistrării, păstrării, prelucrării, utilizării informațiilor cu privire la cererile și dosarele judecătorești, din momentul înregistrării acestora și pînă în momentul arhivării și publicării. În baza SIJ se formează resursa informaţională Registrul dosarelor judecătorești (RDJ). 

SIJ are trei componente:

  • Programul integrat de gestionare a dosarelor (PIGD);
  • Soluția informatică e-Dosar judiciar (SI e-DJ);
  • Portalul național al instanțelor de judecată (PNIJ).

Posesorul Sistemului este Agenția de administrare a instanțelor judecătorești din subordinea Ministerului Justiției.