Ministerul Finanțelor a anunțat inițierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public.

Potrivit legislației, la examenul de calificare sunt în drept să aplice angajaţii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional, prezentînd Ministerului Finanţelor următoarele documente:

  • cererea de admitere la examenul de calificare - în original;
  • carnetul de muncă sau documentul ce confirmă angajarea şi vechimea în muncă de cel puţin 1 an în domeniile: audit intern în sectorul public, contabilitate, economie, finanţe publice, tehnologii informaţionale, drept şi audit extern - în original şi în copie;
  • buletinul de identitate - în original şi în copie;
  • scrisoarea emisă de către conducătorul entităţii, ce confirmă realizarea sau participarea la cel puţin 2 misiuni de audit intern în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit Intern - în original şi în copie.

Setul de documente urmează a fi prezentat până la data de 12 martie, Direcţiei politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanțelor.

Informații adiționale pot fi obținute la numerele de contact: 022 26 28 10; 022 26 28 06.