Instrument nou în susținerea mediului de afaceri. Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM)  și o companie de consultanță au semnat un memorandum de colaborare care prevede crearea Oficiului pentru promovarea intereselor antreprenorilor.

Potrivit CCI, în cadrul Oficiului va activa o echipă de specialiști din cadrul CCI și ai companiei de consultanță, care vor ajuta antreprenorii să dezvolte și să promoveze agenda pentru dezvoltarea businessului mic, vor consolida rolul sectorului IMM în promovarea unor inițiative legislative orientate spre dezvoltarea economiei țării, creări unui climat de afaceri atractiv și transparent. În acest sens vor fi înaintate propuneri de modificare a cadrului legal ce reglementează activitatea antreprenorială și promovate noi inițiative menite să susțină companiile autohtone.

Totodată, activitatea Oficiului va veni și în sprijinul autorităților în special la elaborarea actelor normative și deciziilor cu impact asupra antreprenorilor mici. Astfel, autoritățile publice centrale și locale vor putea beneficia de expertiza juridică a proiectelor elaborate și propuneri ce reflectă viziunea mediului de afaceri.

Echipa Oficiului nou format a elaborat lista cu cele mai actuale subiecte cu care se confruntă antreprenorii, iar la prima etapa Oficul propune să elaboreze și promoveze modificări în cadrul legal în câteva domenii prioritare, printre care: 

  • Promovarea cadrului legal de reglementare și susținere a businessului de familie;
  • Promovarea statutului juridic de meșteșugar tradițional;
  • Reducerea reglementărilor statului (dereglementarea) în domeniul agricol;
  • Procedura achizițiilor publice;
  • Mecanisme de stimulare a antreprenoriatului inovativ.
  • Accesul la finanțare.

Antreprenorii pot transmite inițiativele și solicitările lor pe adresa electronică: office@businessupport.md.