Centrul de Instruire a Avocaților în parteneriat cu ABA ROLI Moldova (Asociația Barourilor Ameriacne Inițiativa pentru Supremația Legii), cu sprijinul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova au anunțat despre începerea Programului de instruire inițială obligatorie a avocaților stagiari. 

Programul se va desfășura în perioada lunilor martie-iulie 2019 și va asigura câte 40 ore de instruire pentru fiecare avocat stagiar la patru teme obligatorii aprobate de Consiliul Centrului de Instruire a Avocaților. 

Instruirile include tematici ca:

  • adminstrarea profesiei de avocat;
  • tehnicile de pregătire și prezentare a unei cauze în fața instanței de judecată;
  • etica și deontologia profesiei de avocat;
  • scrierea documentelor procesuale.

Avocații stagiari, în număr de 225, potrivit datelor din 11 martie 2019, au fost repartizați în grupuri și orare după criteriul expirării perioadei stagiului profesional. 

Avocații îndrumători urmează să responzabilizeze stagiarii pentru îndeplinirea programului obligatoriu de instruire inițială. Modificări în orare și liste nu sunt posibile.  

Orarul seminarelor pentru Grupul nr. 1 de avocați stagiari și lista acestora sunt disponibile aici.