Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a lansat un nou Apel de granturi în cadrul Programului “Start pentru Tineri”.

Antreprenorii care au absolvit Etapa a II-a a Programului sunt îndemnați să aplice la componenta de finanțare.

Perioada depunerii aplicațiilor: 13 octombrie – 9 noiembrie 2020, ora 17:00.

Valoarea maximă a grantului este de 180 mii lei, iar contribuția proprie este de minim 20%. Banii se oferă pentru echipamente, mașini, utilaje, instalații de lucru, aparate și instalații de măsură, control și reglare, tehnică de calcul. Până la 30% din buget se acordă pentru active nemateriale: softuri, francize, obținerea certificatelor de calitate.

La Concurs pot aplica tinerii cu vârsta între 18-35 de ani, care au absolvit Etapa a II-a a Programului și dețin o companie nou-înregistrată pe piață mai puțin de 1 an.

Depunerea proiectelor investiționale se realizează online.

Detalii despre concurs aici.