Camera de Comerț și Industrie a anunțat despre lansarea unei platforme de instruire la distanță pentru  comunitatea de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului www.academy.chamber.md.

Concepută ca un instrument inovativ și accesibil de instruire non-formală, platforma conține programe individuale sau corporative de instruire online, cursuri interactive în diverse domenii de activitate economică și oferă informații utile privind aspectele legale și financiare necesare bunei funcționări a sectorului privat.

Utilizarea platformei prezintă mai multe avantaje, printre care:

  • acces direct la programe de instruire online, cu posibilitatea selectării personalizate a  subiectelor de interes;
  • furnizarea de instrumente digitale de învățare;
  • comunicarea obiectivelor de învățare și organizarea individuală a termenilor de învățare;
  • posibilitatea comunicării cu experții formatori;
  • posibilitatea evaluării și testării cunoștințelor, transmiterii feedback-ului;
  • monitorizarea și comunicarea eficacității învățării.

Pentru început, platforma va include trei module de instruire privind procedurile vamale de export, derularea afacerii și contractarea internațională și particularitățile și avantajele certificării UE.

Platforma a fost dezvoltată la inițiativa Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) cu asistența financiară a Suediei și Marii Britanii în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade), implementat de PNUD.