Ministerul Justiției a anunțat prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concursul public de selectare a profesorilor universitari în drept, în calitate de membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați.

La concurs se pot înscrie profesorii titulari în materie de drept care au experiență  pedagogică de cel puţin 3 ani, reputație ireproșabilă și să nu aibă antecedente penale.

Candidații urmează să depună la concurs un dosar care va conține:

  • cererea de participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);
  • copia buletinului de identitate;
  • curriculum vitae; (cv);
  • declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
  • copia  carnetului de muncă;
  • declarație pe propria raspundere că nu a desfașurat activitatea de administrator autorizat în ultimii 3 ani, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de administrator;
  • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • scrisoare de motivație
  • declarație pe proprie răspundere privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele, în cazul prezentării dosarului prin poștă sau e-mail.

Actele urmează a fi depuse personal sau prin poștă/prin e-mail  la sediul Ministerului Justiției - mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82, (biroul nr. 103), pînă la data de 10 decembrie.