Consiliul Superior al Magistraturii consideră necesar o abordare coordonată privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19 pe teritoriul Republicii Moldova. Mai exact, propune asigurarea implementării unitare a măsurilor de protecţie de către toate instanţele judecătoreşti din ţară.

În acest sens, Consiliul Superior al Magistraturii recomandă mai multe măsuri de organizare a activității instanțelor:

  • evitarea aglomerărilor de persoane în incinta instanţelor judecătoreşti;
  • accesul justiţiabililor în incinta instanţei va fi permisă doar în baza citaţiei;
  • restricţionarea accesului persoanelor care prezintă simptome de gripă sau răceală;
  • primirea actelor de procedură se va realiza de persoanele desemnate, cât mai aproape de intrarea în incinta instanţei;
  • circuitul documentelor se va realiza doar de persoana responsabilă astfel, evitând implicarea mai multor persoane în desfăşurarea activităţii sus-menţionate;
  • respectarea distanţei sociale de cel puţin un metru de la alte persoane;
  • asigurarea măsurilor de protecţie corespunzătoare pentru fiecare categorie de personal, în special pentru personalul care interacţionează nemijlocit cu publicul;
  • luarea măsurilor individuale de protecţie, respectând regulile de igienă și a Recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Totodată, Consiliul Superior al Magistraturii îndeamnă preşedinţii instanţelor judecătoreşti să întreprindă orice alte măsuri necesare privind activitatea instanţelor, în scopul protejării personalului şi prevenirii transmiterii noului Coronavirus.