Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a depus o sesizare la Curtea Constituțională privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 33 alin. (3) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, mai exact a sintagmei ”pentru vătămări corporale sau deces”. Sesizarea a fost depusă într-o cauză civilă împotriva Asociației Profesionale ”Biroul Național al Asiguratorilor de Vehicule” și ”Fondului de protecție a victimelor străzii”.

Norma contestată prevede că ”fondul de protecţie a victimelor străzii este destinat plăţilor de despăgubiri pentru vătămări corporale sau deces dacă autovehiculul sau autorul accidentului a rămas neidentificat, precum şi plăţilor de despăgubiri pentru avarierea ori distrugerea de bunuri şi vătămări corporale sau deces dacă proprietarul sau utilizatorul autovehiculului răspunzător de producerea accidentului nu a respectat obligaţia de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto sau autovehiculul a fost obţinut pe cale ilicită”.

Autorii sesizării invocă că sintagma contestată permite ”Biroului Național al Asiguratorilor de Vehicule” și ”Fondului de protecție a victimelor străzii” să se eschiveze de la plata despăgubirilor în anumite circumstanțe.

Mai exact, se invocă faptul că persoana care în urma unui accident rutier în care făptașul nu este cunoscut și în care sunt cauzate doar pagube materiale, fără vătămări corporale sau deces, nu poate benficia de despăgubiri prevăzute de norma legală.

În cauza în care a fost ridicată excepția de neconstituționalitate, reclamanta s-a plâns că un șofer neidentificat, în urma ieșirii pe contrasens, i-a accidentat automobilul personal, provocându-i prejudicii materiale considerabile, iar ”Biroul Național al Asiguratorilor de Vehicule” și ”Fondul de protecție a victimelor străzii” au refuzat să-i achite despăgubiri, pe motiv că acestea se achită ”doar în cazul în care au survenit vătămări corporale sau deces”.

Autorii consideră că sintagma încalcă vădit dreptul de protecție a proprietății și protecția bunei-credințe, și permite celor două entități să se eschiveze de la achitarea despăgubirilor în cazuri similare.

Prn urmare, autorii sesizării solicită declararea neconstituționalității sintagmei menționate.