Contribuabilii care au obligația de declarare și achitare a plății pentru emisiile (deversările) de poluanţi în mediu şi depozitarea deşeurilor vor trebuie să completeze un formular de tip nou. Anunțul a fost făcut de către Serviciul Fiscal de Stat, care a precizat că, pentru perioada fiscală 2018, contribuabilii subiecți ai plății pentru poluarea mediului vor completa formularul de tip nou EMPOLDEP19 –- darea de seamă privind plata pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor în amplasamente autorizate (depozite de deșeuri). Noul formular a fost publicat în Monitorul Oficial din data de 8 februarie.

Astfel, în partea ce ține de activitatea poluantă, Fiscul atenționează contriuabilii că, potrivit art.14 din Legea privind plata pentru poluarea mediului, subiecţii vizați la art.6, 9 şi 10 care admit emisii (deversări) de poluanţi în mediu şi depozitează deşeuri, sunt obligați: 

  • să calculeze de sine stătător și să prezinte Serviciului Fiscal de Stat pentru perioada fiscală anul 2018 darea de seamă respectivă, utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21) din Codul fiscal, anual, până la data de 25 februarie; 
  • să achite plăţile corespunzătoare până la data de 25 a lunii februarie a anului următor de gestiune la clasificația economică 114535 – Plăți pentru poluarea mediului în limitele/cu depășirea normativelor stabilite.

Formularul dării de seamă și modul de completare a lui poate fi accesat  pe site-ul Fiscului.