Achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale vor fi reglementate de o lege specială.

Ministerul Finanțelor, în comun cu experții SIGMA, au elaborat un prim proiect de lege aferent achizițiilor în sectorul de utilități.

Potrivit ministerului, majoritatea procedurilor de atribuire a contractelor specifice sectorului de utilități, stabilite în proiectul de lege, sunt similare celor din Legea privind achizițiile publice, oferind astfel flexibilitate întreprinderilor vizate, încât acestea să-și poată desfășura eficient activitatea comercială.

Proiectul are la bază expertiza țărilor balcanice și statelor membre UE referitor la achizițiile din sectorul de utilități, dar, la recomandarea experților, urmează a fi ajustat prin stabilirea clară a domeniului de aplicare și determinarea excepțiilor.

Ulterior, proiectul va fi transmis pentru consultări publice.