Actele Serviciului Fiscal de Stat transmise prin poștă cu scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc care să asigure confirmarea primirii lor (telegramă, fax, e-mail) vor putea fi înmânate doar destinatarului. Modificarea se regăsește în proiectul de politică fiscală și vamală pentru anul 2021, publicat repetat pentru consultări publice.

În prezent, norma legală stabilește că în cazul absenţei destinatarului persoană fizică, documentele transmise de Fisc se înmânează unui membru adult al familiei lui, rudelor, afinilor acestuia sau unei persoane care locuieşte cu destinatarul, pentru a fi transmise acestuia.

Persoana care a primit documentele este responsabilă de transmiterea sau de comunicarea lor neîntârziată destinatarului şi răspunde pentru prejudiciile cauzate prin necomunicarea sau prin comunicarea tardivă a actelor. Documentul se consideră înmânat destinatarului la data indicată în avizul de primire.

Daca actele Serviciului Fiscal de Stat nu au putut fi înmânate exclusiv destinatarului, atunci acestea urmează să fie comunicate prin publicitate.