Consiliul Societății SA ”Asito Direct” au anunțat anunţă convocarea Adunării generale ordinare anuale repetate a acţionarilor companiei, după ce Adunarea anunțată pentru 1 iulie nu a avut loc din motivul lipsei cvorumului necesar.

Adunarea convocată repetat urmează să se desfășoare la 16 august, cu prezența acționarilor. Lista acționarilor să fie întocmită la situația din 28.05.2019 cu modificările corespunzătoare.

În cadrul Adunării, acționarii urmează să discute șapte subiecte:

  • examinarea și aprobarea situației financiare a SA ”ASITO DIRECT” pentru anul 2018;
  • examinarea și aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2018;
  • examinarea avizului organizației de audit referitor la situația financiară a SA ”ASITO DIRECT” pentru anul 2018;
  • examinarea și aprobarea raportului Consiliului Societății pentru anul 2018;
  • alegerea organizației de audit extern și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acestuia;
  • alegerea Comisiei de Cenzori pentru un termen de 2 ani și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acestuia;
  • aprobarea repartizării profitului anual și aprobarea normativelor de repartizare a profitului anual pentru anul 2019.

Participanții se pot familiariza cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării generale anuale repetate începând cu data de 5 august.

Pentru a participa la adunare este necesar de a prezenta documentului de identitate, iar pentru reprezentanţii acţionarilor actul de identitate şi actul care atestă împuternicirile acordate autentificat în modul stabilit de legislaţia în vigoare.