Acționarii de la BC ”Victoriabank” SA au decis să nu împartă profitul obținut anul trecut. hotărârea a fost luată în cadrul Adunării Generale ordinară anuală a acţionarilor care a fost ținută prin corespondenţă. La Adunare au participat, prin prezentarea buletinelor de vot completate, acţionari ce deţin 97.77% din numărul de acţiuni cu drept de vot emise de Bancă.

Pe ordinea de zi a Adunării au fost examinate următoarele chestiuni:

  • Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2019;
  • Cu privire la darea de seamă a Consiliului de Administraţie pentru anul 2019;
  • Cu privire la repartizarea profitului anual al băncii pentru anul 2019;
  • Cu privire la normativele de repartizare a profitului pentru anul 2020;
  • Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii, remuneraţiilor anuale şi compensaţiilor pentru membrii Consiliului de Administraţie al Băncii;
  • Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Consiliului de Administrație al B.C.“Victoriabank” S.A.

În rezultat, Adunarea a aprobat darea de seamă financiară anuală și darea de seamă a Consiliului de Administraţie pentru anul 2019 și modificările și completările la Regulamentul Consiliului de Administraţie al băncii şi cuantumul retribuției muncii și compensațiilor pentru membrii Consiliului de Administrație al B.C.”Victoriabank” S.A.

Totodată, acționarii au decis a considera profitul anual net al B.C. ”VICTORIABANK” S.A. pentru anul 2019 în sumă de 317.487.634 lei drept profit nedistribuit până la adoptarea la următoarea Adunare Generală a acționarilor Băncii a unei alte hotărâri în acest sens. Acționarii vor reveni la examinarea chestiunii cu privire la repartizarea profitului net nedistribuit al Băncii pentru anul financiar 2019 după data de 30 septembrie.