Acționarul majoritar de la ”Moldindconbank” le cere și celorlalți deținători de valori mobiliare să-i vândă cotele deținute. Consiliul de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a autorizat prospectul ofertei de preluare obligatorie, iniţiată de ofertantul ”Doverie-Invest” JSC, obiectul căreia îl constituie procurarea a 1.770.906 acţiuni ordinare nominative emise de banca comercială ”Moldindconbank” SA, la preţul de 240,74 lei per acţiune, cu durata de 14 zile din data anunţării.

La mijlocul lunii martie, compania bulgară ”Doverie United-Holding AD” a achiziționat 3.173.751 acțiuni ale băncii de importanță sistemică B.C. ”Moldindconbank” SA, ca pachet unic, la valoarea totală de 764.048.815 de lei, expuse la vânzare de Agenția Proprietății Publice, ceea ce reprezintă 63,89 la sută din acțiunile instituției financiare.

În prezent, în total 12 persoane fizice și juridice dețin cote substanțiale în capitalul social al băncii.