Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a autorizat înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a înscrierilor aferente radierii acțiunilor anulate (82.968 acțiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de 50 lei per/acțiune) ale BC ”Energbank” SA, cu restructurarea emisiunilor de acțiuni emise anterior de către bancă (emisiunile nr. I-XI), și a emisiunii suplimentare (a XIII-a) de noi acțiuni ale băncii menționate în același număr și de aceeași clasă (82.968 unități cu valoarea nominală de 50 lei per/acțiune) în valoare de 4.148.400 lei.

Anterior, BC ”Energbank” SA a expus spre vânzare, începând cu data de 26 iunie, pe un termen de trei luni, 192.089 de acţiuni ordinare nominative de clasa I.

Potrivit unui anunț publicat de bancă, acţiunile se expun spre vânzare ca pachet unic, în număr de 192.089 de acțiuni, prin intermediul licitaţiei cu strigare organizate pe piaţa reglementată a Bursei de Valori a Moldovei.

Licitaţia cu strigare va avea loc începând cu data de 13 septembrie și până în data de  26 septembrie. Prețul inițial de expunere spre vânzare al acțiunilor constituie 238,55 lei per acțiune.

Acţiunile expuse spre vânzare pot fi achiziţionate de un singur cumpărător sau un grup de persoane ce acţionează concertat care au obţinut aprobarea/permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei până la achiziţionarea respectivă, în condiţiile stabilite de Legea privind activitatea băncilor.

Amintim că, la începutul acestui an, Banca Națională a Moldovei (BNM) a constatat activitatea concertată a unor acționari fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM.  În acest sens, Comitetul executiv al BNM a aprobat, hotărârea privind suspendarea exercițiului unor drepturi în privința a 52,77 la sută din acțiuni. Urmare deciziei BNM, acționarii vizați trebuie, conform legii, să înstrăineze acțiunile deținute în capitalul social al băncii.

De asemenea, ținând cont de mărimea pachetului de acțiuni de peste 50%, în conformitate cu Legea privind redresarea și rezoluția băncilor, BNM a dispus în privința acestei bănci aplicarea măsurilor de intervenție timpurie. O parte din echipa executivului și cea a consiliului băncii, care va rămâne în funcție, au fost completate de administratori temporari desemnați de BNM.