Consiliul Concurenței a anunțat că a finalizat investigația referitor la eventuale acțiuni anticoncurențiale ale Agenției Rezerve Materiale (în continuare ARM) la eliberarea unui lot impunător de grâu alimentar din rezerva de stat în primul semestru 2021, inițiată la sesizarea Serviciului de Informații și Securitate și din informații mass-media.

În cadrul investigației s-a constatat că în perioada iulie 2020 - aprilie 2021, restrângerea concurenței de către ARM, s-a manifestat prin:

  • descalificarea neîntemeiată a întreprinderilor participante la concursul organizat în iulie 2020;
  • aplicarea selectivă și neargumentată a unor proceduri diferite de desemnare a întreprinderilor-beneficiare către care urma a fi eliberat grâul alimentar cu titlu de împrospătare,
  • favorizarea prin preț a „Ancom Agro" SRL, respectiv acordarea de privilegii pentru activitatea pe piața comercializării grâului alimentar,
  • ARM, în calitate de autoritate responsabilă, nu a reacționat prompt la problemele provocate de seceta anului precedent, fapt confirmat, inclusiv prin oferirea răspunsurilor tardive către solicitanți, având în vedere că unul din scopurile creării rezervelor de stat este asigurarea funcţionării stabile a economiei naţionale şi apărării ţării în situaţiile de urgenţă/excepţionale, în cazul apariţiei unor fenomene sociale sau economice, [...] şi contribuirii la stabilitate în sectoarele economiei naţionale în cazul apariţiei unor disfuncţionalităţi.

Faptele anticoncurențiale admise de ARM au cauzat lipsa grâului pe piață la prețuri rezonabile (în primul semestru al anului 2021), respectiv unii producători - solicitanți a grâului din rezervele de stat, în consecință, au majorat prețul de comercializare a produselor de panificație.

Consiliul Concurenței a emis o Decizie prin care a constat încălcarea prevederilor art.12 alin.(1) lit. a) și b) din Legea concurenței, de către Agenția Rezerve Materiale, prin limitarea drepturilor întreprinderilor de procurare, stabilirea de condiţii discriminatorii și acordarea de privilegii neprevăzute de lege pentru activitatea ”Ancom Agro" SRL.

Consiliul a recomandat modificarea cadrului normativ primar, secundar și/ sau departamental, în partea ce ține de modalitatea de eliberare a bunurilor din rezervele de stat și/sau de mobilizare, în vederea respectării principiilor concurenței.

Autoritatea de concurență îndeamnă atât operatorii economici, cât și autoritățile publice să respecte principiile concurenței în cadrul activității.