Acțiunile familiei Voronin de la ”FinComBank” S.A. au fost scoase la vânzare repetat. Potrivit anunțului publicat de bancă, are loc expunerea spre vânzare pe piaţa reglementată ca ”acțiunile separate” a 475.478 de acţiuni emise de ”FinComBank” S.A, ce constituie 36,15% din fondul social al Băncii.

Mai exact, se expun spre vânzare pe piaţa reglementată începând cu data de 12 noiembrie și până în data de 11 decembrie. Prețul inițial de vânzare este 260,66 lei per acțiune. Astfel, costul inițial al tuturor acțiunilor expuse spre comercializare este 123.938.095 lei.

Acţiunile expuse spre vânzare pot fi achiziţionate de un singur cumpărător sau de un grup de persoane ce acţionează concertat (achizitor potenţial). În cazul achiziționării unui numar de acțiuni, care la prețul nominal constituie 1% sau mai mult din capitalul social al băncii, achizitorul potențial, până la achiziţionarea respectivă, trebue să obțină aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei, în condiţiile stabilite în art.47 - 49 din Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017.

Capitalul social al ”FinComBank” este 131.544.200 lei și este divizat în 1.315.442 acţiuni ordinare nominative de clasa I cu drept de vot. În prezent, 117.653 de acţiuni emise constituie acţiuni de tezaur, ceia ce este egal cu 8,944% din numărul total al acţiunilor emise.

Amintim că, la începutul anului, Banca Națională a Moldovei (BNM) a suspendat drepturile unor acționari de la ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru activitate concertată și i-a obligat să-și vândă acțiunile. BNM a constatat atunci că un grup de acționari acționează concertat în raport cu instituția. Aceștia au achiziționat și posedă o deținere calificată (cotă substanțială) în capitalul social al băncii, în mărime de 36,15%, fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale. Prin aceste acțiuni, acționarii au încălcat prevederile Legii privind activitatea băncilor. Drept urmare, BNM a suspendat exercițiul unor drepturi ale acestor acționari, și anume: de vot, de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor, de a introduce chestiuni în ordinea de zi, de a propune candidați pentru membrii consiliului societății, ai organului executiv și de a primi dividende.