Acțiunile deținute anterior de Oleg Voronin sunt de vânzare. ”FinComBank” S.A. anunţă despre expunerea spre vânzare, începând cu data de astăzi, a pachetului unic din 475.478 de acţiuni. Prețul cerut este de aproape 124 de milioane de lei.

Decizia a fost luată în conformitate cu prevederile art. 521 din Legea privind activitatea băncilor şi în temeiul Hotărârilor Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.15 şi nr.187, Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 32/4 ”Cu privire la înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare”, precum şi Deciziilor Comitetului de Conducere al ”FinComBank”.

Potrivit condițiilor de vânzare, acţiunile se expun spre vânzare, începând cu 9 august, ca pachet unic în număr de 475.478 de acţiuni, prin intermediul licitaţiei cu strigare organizate pe piaţa reglementată a Bursei de Valori a Moldovei. Licitaţia cu strigare va avea loc în perioada de la 23 octombrie 2019 până la 5 noiembrie 2019.

Preţul iniţial de vânzare constituie 260,66 lei per acţiune.

Acţiunile expuse spre vânzare pot fi achiziţionate de un singur cumpărător sau de un grup de persoane ce acţionează concertat, care au obţinut aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei până la achiziţionarea respectivă, în condiţiile stabilite la art.47 - 49 din Legea privind activitatea băncilor.

Banca are un capitalul social de 131.544.200 lei divizat în 1.315.442 acţiuni ordinare nominative de clasa I cu drept de vot. În prezent, 117.653 de acţiuni emise constituie acţiuni de tezaur, ceia ce este egal cu 8,944% din numărul total al acţiunilor emise. O acţiune ordinară nominativă emisă de Bancă acordă dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende şi o parte din bunurile Băncii în cazul lichidării acesteia.