Valoarea totală a activelor a 152 întreprinderi de stat a constituit, anul trecut, 23,2 miliarde de lei, fiind înregistrată o creştere de 1,14 miliarde de lei față de 2017. Datele au fost publicate de Agenția Proprietăți Publice.

Astfel, cele mai mari creșteri au fost înregistrate la:

  • IS Administrația de Stat a Drumurilor, cu peste 2,28 miliarde de lei mai mult, atingând suma de 11,1 miliarde de lei;
  • IS Moldelectrica, cu 219 milioane de lei mai mult;
  • IS Calea Ferată din Moldova, cu 191 milioane de lei mai mult;
  • IS Posta Moldovei, cu 66 milioane de lei în plus;
  • IS Institutul de Tehnică Agricola Mecagro, cu 22 milioane de lei mai mult.

Alte întreprinderi de stat au înregistrat, însă, descreșteri a activelor. Cele mai mari au fost la:

  • IS Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Cahul, cu peste 58 de milioane de lei mai puțin;
  • IS Fabrica de Sticla din Chișinău, cu peste 56 de milioane de lei mai puțin;
  • IS Statiunea Tehnologica pentru Irigare Hîncești, cu 45 de milioane de lei mai puțin.

Valoarea contabilă a activelor imobilizate a constituit 18.656,5 mil lei, fiind în creștere cu 395,18 mil lei sau 2% față de finele anului 2017.

Pe parcursul anului trecut, valoarea mijloacelor fixe intrate în cele 152 de întreprinderi a fost de peste 200 milioane de lei, în scădere cu 79 la sută, iar valoarea mijloacelor fixe ieșite a fost de 42,7 milioane de lei, adică cu 98% mai puțin. Autoritățile spun că dinamica negativă a valorii mijloacelor fixe intrate poate indica probleme cu reînnoirea activelor de producție cu efecte asupra capacității întreprinderilor de stat de a face față cerințelor pieței.

Amintim că, la începutul anului existau 217 întreprinderi de stat, inclusiv patru înregistrate peste hotarele țării şi 85 societăți comerciale cu cotă de stat.