Activitatea Consiliului Uniunii Avocaților în ultimii doi ani a fost, ca și în cazul altor instituții, afectată de pandemia SARS – COV 2 –COVID 19. Ședințele s-au petrecut inclusiv on-line, Congresul din 2020 nu a putut fi desfășurat, iar în 2021 UAM și-a desfășurat activitățile în condițiile unui buget provizoriu. Mențiunile se conțin în Raportul privind activitatea desfășurată de Consiliul UAM  în perioada dintre Congresul avocaților 2019 și Congresul avocaților 2021, care urmează să fie prezentat în cadrul Congresului Avocaților de la începutul lunii decembrie.

Potrivit documentului, în perioada de referință, Consiliul UAM a fost convocat în 13 ședințe ordinare și extraordinare desfășurate pe parcursul anului 2020 și în 16 ședințe ordinare și extraordinare desfășurate în anul 2021.

În rezultat au fost adoptate 167 hotărâri în anul 2020 și 160 hotărâri în anul 2021 (perioada 1 ianuarie – 1 noiembrie 2021).

În mare parte, Hotărârile aprobate au vizat:

  • suspendarea activității de avocat;
  • încetarea activității de avocat;
  • înregistrarea contractelor de efectuare a stagiului profesional în avocatură, reluarea stagiului profesional în avocatură, suspendarea și / sau încetarea stagiului profesional în avocatură;
  • acordarea ajutorului material în legătură cu decesul avocaților / îmbolnăvirea avocaților; - scutirea de la plata contribuției profesionale
  • radierea datoriilor la plata contribuțiilor profesionale în legătură cu decesul avocatului titular.

Potrivit Raportului, în 2020, din cauza, inclusiv a efectelor pandemiei SARS – COV-2- COVID 19, și-au suspendat activitatea 88 avocați, iar 34 avocați și-au încetat activitatea. În perioada 1 ianuarie – 1 noiembrie 2021, s-au înregistrat 97 cazuri de suspendare a activității de avocat și 28 cazuri de încetare a activității de avocat.

În Raport au fost incluse și date despre numărul de litigii în care este implicate UAM. Astfel, în perioada 01.01.2020 – 01.11.2021 au fost procesate 75 dosare privind litigiile în care UAM este parte procesuală, până în prezent fiind soluționate 10 dosare.

Din numărul total de 75 dosare, UAM are statut procesual de pârât în 71 cauze de contencios administrativ, unde obiect al examinării sunt actele administrative emise de Consiliul UAM, precum și actele administrative emise de comisiile de specialitate ale Uniunii.