Curtea Supremă de Justiției i-a dat câștig de cauză președintelui Uniunii Avocaților, Emanoil Ploșniță, în litigiul cu Ministerul Justiției, în care a solicitat anularea Ordinului cu privire la încetarea activității sale de administrator autorizat.

CSJ a decis că deciziile instanțelor inferioare, prin care s-a dispus anularea deciziei Comisiei de Autorizare și Disciplină a Administratorilor Autorizați din 15 noiembrie 2017 ”privind suspendarea activității de administrator autorizat” și anularea Ordinul Ministerului Justiției din 27 decembrie 2017” cu privire la încetarea activității de administrator autorizat” în privința lui Emanoil Ploșniță, nu pot fi casate.

Autorizația de administrator autorizat, eliberată lui Emanoil Ploșnița în aprilie 2015, a fost retrasă de minister după ce s-ar fi constat că a fost emisă fără a fi prezentate acte autentice cu privire la administrarea unei proceduri de insolvabilitate sau de dizolvare a unei persoane juridice în perioada anilor 2013-2014. Deși Emanoil Ploșniță ceruse suspendarea autorizației de administrator, în legătură cu alegerea sa în funcția de președinte al UAM, i s-a comunicat că această activitate i-a fost încetată.

Ulterior, președintele UAM s-a adresat în instanță solicitând anularea deciziilor prin care s-a dispus încetarea activității sale de administrator autorizat.

Instanțele de fond și apel au admis cererea acestuia și i-au dat dreptate, constatând că Raportul care a stat la baza emiterii Deciziei Comisiei de autorizare şi disciplină din 15 noiembrie 2017, prin care s-a propus Ministrului Justiţiei, de a înceta activitatea administratorului autorizat Emanoil Ploşniţa, nu releva în conținutul său existența în acțiunile reclamantului a faptului prezentării unor acte neautentice.

Totodată, magistrații au stabilit că Ministerul Justiției nu a exercitat obligația de a cita reclamantul la ședința Comisiei de Autorizare şi Disciplină a Administratorilor Autorizați din 15 noiembrie 2017, la care s-a discutat subiectul retragerei autorizației, dar și că decizia Comisiei de Autorizare și Disciplină a Administratorilor Autorizați privind rezultatele examinării abaterii disciplinare a fost emisă cu încălcarea procedurii.

Totodată, Ordinul de încetare a activității de administrator autorizat din 27 decembrie 2017 a fost semnat de Vladimir Cebotari, care la acea dată nu mai deţinea funcţia de Ministru al Justiției.

Astfel, magistrații instanțelor inferioare au stabilit că decizia Comisiei de Autorizare și Disciplină a Administratorilor Autorizați din 15 noiembrie 2017 ”privind suspendarea activității de administrator autorizat” și ordinul Ministerului Justiției din 27 decembrie 2017 ”cu privire la încetarea activității de administrator autorizat” în privința lui Emanoil Ploșniță au fost emise contrar prevederilor legii şi cu încălcarea competenței, urmând a fi anulate.

Ministerul Justiției a depus inițial apel împotriva deciziei primei instanțe, iar ulterior recurs în privința instanței de apel, însă, potrivit CSJ, argumentele invocate în recursul declarat de minister se referă la dezacordul recurentului cu soluția pronunțată de către instanța de apel, însă nu relevă încălcarea esențială sau aplicarea eronată a normelor de drept material, respectiv nu constituie temei de casare a deciziei recurate.

CSJ a respins recursul printr-o încheiere irevocabilă.