Activitatea de avocat și exercitarea mandatului de consilier local nu sunt incompatibile. Constatarea a fost făcută de Consiliul Uniunii Avocaților în ședința din 23 aprilie.

Consiliul a decis astfel cu referire la cererea unui primar care a solicitat Consiliului UAM și Comisiei pentru Etică și Disciplină atragerea unui consilier local la răspundere disciplinară prin retragerea licenței, pentru că  în calitate de ales local beneficiază de retribuție pentru fiecare ședință și, în același timp, desfășoară activitate de avocat.

În Hotărâre, Consiliul notează că funcția de consilier local nu este o funcție de demnitate publică, iar consilierii nu dețin o funcție retribuită în sensul Legii cu privire la avocatură, ci sunt persoane oficiale care reprezintă autorități deliberative.

De asemenea, Consiliul menționează că activitatea alesului local, în principiu, nu este în măsură să aducă atingere independeței profesiei de avocat, deoarece cele două activități sunt desfășurate independent și autonom.

Prin urmare, cererea primarului a fost respinsă ca neîntemeiată.