După ce aria de activitate a societăților de plată a furnizorilor de servicii poștale și societăților emitente de monedă electronică a fost extinsă, prin permiterea de a acorda credite utilizatorilor acestora, Banca Națională a Moldovei a elaborat regulamentul în baza căruia vor activa.

Astfel, proiectul Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a prestatorilor de servicii de plată nebancari reglementează:

  • condițiile de acordare a creditelor;
  • clasificarea creditelor și dobânzilor aferente, determinarea, constituirea și ajustarea provizioanelor specifice de risc de credit;
  • cerințele de raportare;
  • supravegherea activității de creditare a prestatorilor de servicii de plată nebancari.

Proiectul permite acordarea de credite legate de următoarele servicii de plată:

  • executarea operațiunilor de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

   a) executarea de debitări directe, inclusiv de debitări directe singulare;

   b) executarea operațiunilor de plată printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător;

   c) executarea transferurilor de credit, inclusiv a transferurilor programate;

  • emiterea şi/sau acceptarea cardurilor de plată şi a altor instrumente de plată.

Conform cerințelor stabilite, prestatorii de servicii de plată nebancari vor putea acorda credite legate de serviciile de plată doar dacă creditul are un caracter accesoriu și poate fi acordat exclusiv în legătură cu executarea unei operațiuni de plată, în cazul în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată și/sau emiterea de carduri și a altor instrumente de plată.

Creditele nu se vor acorda din fondurile primite sau deținute pentru executarea operațiunilor de plată, iar rambursarea acestora se va realiza într-o perioadă ce nu depășește 12 luni.